• fgbrth6r

Om oss

CFD Marine AS ble etablert i 2008 og ledes av Dr.Ing. Hans Jørgen Bjelke Mørch. Årelang erfaring med forskning, undervisning og konsulentvirksomhet innen fagområdene hydrodynamikk og skipsdesign førte til etableringen av det som i dag er et av landets fremste spesialistmiljøer innen CFD teknologien. CFD Marine AS har i dag seks ansatte og holder til i Tvedestrand, en sørlandsidyll med lange sjøfartstradisjoner.

Det hele startet da Hans Jørgen Bjelke Mørch, gjennom sitt arbeid ved UiA, forsket frem en metode som med stor presisjon simulerer stupet til en fri-falls livbåt ved hjelp av CFD. NorSafe så raskt potensialet og har siden den gang gjennomført mange CFD beregninger utført av CFD Marine AS. I dag er CFD beregninger et viktig verktøy innen livbåtdesign for økt innsikt i båtens bevegelser under ulike væreforhold samt i nødsituasjoner hvor eksperimentelle tester ved hjelp av modeller og prototyper ikke er praktisk gjennomførbare.

CFD Marine AS er i dag markedsleder i Norge på å utføre avanserte strømningsanalyser for den marine sektor. Vi er spesialister på bruk av CFD (Computational Fluid Dynamics), en programvare som løser Navier Stokes likning og regner ut hvordan væsker i bevegelse oppfører seg og påvirker objekter som skrog, plattformer, livbåter og andre marine fartøy. Strømningsanalyser erstatter eller supplerer tradisjonelle modelltester 1:10 skala i bølgetanker og vind tuneller og fullskala prototype testing. CFD har vært mye brukt innen luftfart og bilindustrien for å analysere strømninger rundt fly og biler. Ny teknologi og større beregningskapasitet åpner for nye bruksområder, også innen den marine sektor.

CFD Marine AS er verdensledende på simulering av fartøysbevegelser for livbåter. Våre analyser av belasting på struktur og personer i livbåt er banebrytende og begrenser omfanget av modellforsøk. Beregningene viser unike resultater i overenstemmelse med målinger gjort i laboratorier. Med CFD kan vi simulere forhold som tidligere har vært umulig å gjennomføre, eksempelvis ekstremvær-situasjoner i Nordsjøen.

CFD Marine AS er en viktig samarbeidspartner i produktutvikling, design og optimaliseringsprosesser. Med ny teknologi og metodeutvikling er det mulig å teste en rekke designløsninger før skissene forlater tegnebordet. Et stort fremskritt som øker innovasjonstakten og begrenser tidsbruk og kostnader knyttet til nyutvikling for det marine miljøet.

Hva er CFD?
Computational Fluid Dynamics (CFD)
 er en fellesbenevnelse for et computerbasert beregnings- og analyseverktøy for simulering av gass- og væsketransport (fluider) rundt eller igjennom et produkt/gjenstand/objekt. Programvaren løser Navier-Stokes likninger numerisk ved hjelp av kraftige datamaskiner. CFD gjør det mulig å studere hvilken påvirkning væske og luftstrømninger har på et produkt/gjenstand/objekt.

CFD-beregninger er komplekse og kompetansekrevende. Resultatet presenteres imidlertid i en lettfattelig rapport. Et viktig beslutningsgrunnlag for å optimalisere design, øke sikkerheten og effektiviteten. Ved bruk av CFD får designere og konstruktører raskt innsikt i hvordan objektet vil oppføre seg, eller bli påvirket av strømninger, vær og vind. Ny teknologi og større datakapasitet har økt presisjonen og beregningshastigheten betraktelig og gjort oss i stand til å utføre flere avanserte simuleringer samtidig.

Verifisering
For å kvalitetssikre CFD resultatene er det fremdeles vanlig å gjennomføre eksperimentelle tester i modell eller fullskala. Presisjonen ved bruk av CFD blir imidlertid stadig bekreftet og har redusert antall modellforsøk betraktelig. Tendensen går mot at modellforsøk blir mer og mer overflødig. For å sikre våre kunder et solid og pålitelig beslutningsgrunnlag gjennomfører vi følsomhetsanalyser som sjekkes mot tester utført av våre samarbeidspartnere for å kontrollere at metodikken vi benytter er korrekt.