Kompetanse

Kompetanse

CFD beregninger for den marine sektor stiller høye krav til kompetanse og beregningskapasitet grunnet et nærmest uendelig spekter av simuleringsparametere forårsaket av vær og vind, bølger og strømninger. Moderne CFD beregninger har imidlertid en pålitelighet og nøyaktighet som gir ingeniørene verdifull innsikt gjennom hele design- og tilvirkningsprosessen.

CFD Marine AS er spesialister i å utføre avanserte numeriske strømningsanalyser for den marine sektor og er stolte av å ha landets fremste eksperter på området. Med omfattende kunnskap og erfaring på området er vi en viktig samarbeidspartner i marine design- og utviklingsprosesser. Ambisjonen er å levere et solid, pålitelig og lettfattelig beslutningsgrunnlag til våre oppdragsgivere.

Som spesialister i bruk av CFD (Computional Fluid Dynamics) viser vi hvordan væsker i bevegelse oppfører seg rundt og påvirker objekter som skrog, plattformer, livbåter og andre marine fartøy og installasjoner. Med markedets mest avanserte programvare for CFD beregninger StarCCM+ fra CD-adapco og 736 CPU kjerner har vi kapasitet til å kjøre opp mot 6 avanserte simuleringer samtidig.

Fordeler med CFD

  • Våre CFD beregninger viser gode resultater i overensstemmelse med målinger gjort i laboratorier og fullskala forsøk
  • Med CFD er det mulig å simulere fysiske forhold som ikke kan gjøres i laboratoriet, som ekstremværsituasjoner i Nordsjøen
  • CFD analyser av belasting på struktur og personer i farkoster, er unik og begrenser omfanget av modell forsøk
  • Med CFD kan vi undersøke flere designalternativer før skissene forlater tegnebordet
  • CFD simuleringer tillater å utføre målinger uten å forstyrre strømningene med målesensorer og kan ta ut ubegrenset mengder informasjon.
  • CFD begrenser behovet for å bygge modeller, prototyper og testinstallasjoner, kostnadsbesparende og effektivt
  • Behovet for produksjon av prototyper reduseres dramatisk
  • Risiko for feilproduksjon reduseres
  • Utviklingskostnadene reduseres betydelig
  • Produksjonstiden reduseres betraktelig