Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

CFD Marine AS jobber kontinuerlig for å videreutvikle verktøyet i bruk ved numeriske strømningsberegninger. Teknologien er i en rivende utvikling og vi bestreber oss på å ligge i forkant i et arbeid som grenser mot forskning. Dette er mulig takket være et godt samarbeid med våre oppdragsgivere og programvareleverandører. Sammen med våre støttespillere er vi i dag involvert i hele verdikjeden fra ide til ferdig produkt.

 

Våre samarbeidspartnere:

NorSafe

Samarbeidet med NorSafe og deres behov for CFD simuleringer av livbåter danner grunnlaget for etableringen av CFD Marine AS. Sammen ble vi de første til å ta i bruk CFD verktøyet for å utføre analyser av livbåter i stup.

CD-Adapco

Et tett samarbeid med våre software-utviklere sørger for at vi ligger i forkant av utviklingen og valideringen av stadig mer avanserte simuleringer.

Fireco

Det hender ofte at den mest strømlinjede formen på et produkt ikke nødvendigvis er sterk nok til å tåle virkelighetens påkjenninger og belastninger. Sammen med Fireco finner vi kombinasjonen av strømningsegenskaper og strukturell styrke som gir et optimalt produkt.

Frienship Systems

Å komme frem til et optimalt design krever analyse av en rekke designløsninger og alternative utforminger. Friensdship framework er programvaren som gir oss svar på hvilken utforming som best ivaretar de strømningsegenskapene som kreves

Lindstøl skip

Utvikling og optimalisering av hurtiggående katamaraner.

Bergen Group Fosen

Optimalisering av skipsdesign

Wartsilla

Optimalisering av skipsdesign

Meyer Norschaug Design

Meyer Norschaug Design er eksperter på å kombinere de gode egenskapene vi regner oss frem til, med estetisk design.

Flumil

Flumill er innovatører og utviklere bak neste generasjons tidevannskraftverk. For å sikre best mulig utnyttelse av tidevannsstrømmen gjennomføres en rekke CFD beregninger utført av CFD Marine AS.

Sevan Marine

For Sevan Marine er det avgjørende med kunnskap om hvordan oljeplattformene deres beveger seg i og påvirkes av ekstremværsituasjoner og generelt røft vær i Nordsjøen.

Statoil

Statoil har spesielt fokus på hvordan deres livbåter oppfører seg i Nordsjøen.

STX Florø

Undersøker stillevannmotstand og tilleggsmotstand i bølger.

Umoe Mandal

Bidrar med oppsett av dataservere for CFD beregninger.

Windy Boats

Designevaluering av fritidsbåter